Οδηγίες για αξιόπιστη ανάλυση σπέρματος (andro-test) 2018-05-01T10:07:58+00:00

Οδηγίες για αξιόπιστη ανάλυση σπέρματος (andro-test)

Επιλογή εργαστηρίου

To androtest (μια ανάλυση σπέρματος πληρέστερη από το σπερμοδιάγραμμα) γίνεται μόνο σε πιστοποιημένα εργαστήρια Σπερματολογίας και μόνο από διαπιστευμένους βιολόγους.

Μια ανάλυση σπέρματος γενικότερα πρέπει να γίνεται μόνο σε πιστοποιημένα εργαστήρια Σπερματολογίας. Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι μη ειδικευμένα εργαστήρια συνηθίζουν να βρίσκουν πολύ χαμηλή κινητικότητα και υπερβολικά υψηλό ποσοστό φυσιολογικών μορφών. Μελέτες σε όλο τον Κόσμο έχουν δείξει ότι τα λάθη αυτά οφείλονται σε ελλιπή εξοπλισμό και ανεπαρκή κατάρτιση του προσωπικού.

Τέλος, αναλύσεις από εργαστήρια που λειτουργούν εντός μιας γυναικολογικής μονάδας (κέντρα εξωσωματικής) παρουσιάζουν ελλείψεις, με τις μελέτες να δείχνουν ότι αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη ενδιαφέροντος,  αφού στα εργαστήρια αυτά μια ανάλυση γίνεται προκειμένου να αποφασιστεί αν το σπέρμα είναι κατάλληλο για σπερματέγχυση ή εξωσωματική.

Το androtest εκτελείται μόνο από εργαστήρια που έχουν πιστοποιηθεί ότι έχουν επαρκή κατάρτιση, εξοπλισμό, ακολουθούν τις ορθές πρακτικές και γενικότερα ότι αξιολογούν το σπέρμα σωστά.

Επειδή το σπέρμα παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις, ο ουρολόγος ενδέχεται να συστήσει την επανάληψη του andro-test, απαραιτήτως τουλάχιστον μετά από μια θεραπεία. Κάθε άντρας θα πρέπει να συμβουλεύεται τον Ουρολόγο του για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, τη διάγνωση και ενδεχόμενη θεραπεία.

Θα πρέπει να μην έχετε εκσπερμάτιση για 2 έως 4 ημέρες, αλλά να έχετε τακτικές εκσπερματίσεις  τις προηγούμενες ημέρες. Για το λόγο αυτό, συνίσταται να είχατε τις τελευταίες δύο εβδομάδες τουλάχιστον 3 εκσπερματίσεις. Αν για παράδειγμα είχατε εκσπερμάτιση την 1η και  την 20η του μηνός, και την 23η του μηνός γίνει ανάλυση του σπέρματός σας, τα αποτελέσματα δεν θα είναι αξιόπιστα. Επίσης, δεν πρέπει να είχατε πάρει αντιβίωση ή να παρουσιάσατε πυρετό τις τελευταίες 4 – 6 εβδομάδες.

Πρέπει να πλύνετε  το χέρια σας καλά με νερό και σαπούνι και να ξεπλύνετε  καλά το πέος  μόνο με νερό  αμέσως πριν τη συλλογή του δείγματος. Το πέος πρέπει να μην έχει κολπικά υγρά ή σάλιο. Η λήψη του δείγματος γίνεται σε αποστειρωμένο ουροσυλλέκτη και πρέπει να προσέξετε ώστε να μη υπάρξει απώλεια δείγματος, ιδιαιτέρως στην αρχή. Αν ωστόσο αυτό συμβεί, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε. Μόνο μία εκσπερμάτιση αρκεί για την ανάλυση σπέρματος. Αν εκσπερματίσετε περισσότερες φορές, θα επηρεάσετε αρνητικά την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων.

Η λήψη του δείγματος συνιστάται να γίνεται στο SPERMLAB σε έναν άνετο και διακριτικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα μπορούσε να περάσει μαζί και η σύντροφος. Εάν προτιμάτε να γίνει η λήψη του δείγματος στο σπίτι, θυμηθείτε ότι πρέπει να μην περιέχει κολπικά υγρά ή σάλιο, γιατί αυτά θα αλλοιώσουν τα αποτελέσματα, και να έχετε μαζί σας την ταυτότητά σας κατά την παράδοση του δείγματος. Η βοήθεια ωστόσο από τη σύντροφο συνιστάται.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο