Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας 2018-05-01T09:23:17+00:00

Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας

Εσωτερικός έλεγχος ποιότητας

Με ευθύνη απέναντι στον εξεταζόμενο και το θεράποντα ουρολόγο του, έχουμε προβλέψει για κάθε ανάλυση σπέρματος ένα συνεχές σύστημα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας ώστε να διασφαλίζουμε την ποιότητα και αξιοπιστία των αποτελεσμάτων μας. Η ανάλυση και επεξεργασία του σπέρματος πραγματοποιείται από εξειδικευμένους βιολόγος με σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Ανθρώπινης Αναπαραγωγής.

Για κάθε ανάλυση σπέρματος έχουμε προβλέψει ένα συνεχές σύστημα αμφίδρομου ελέγχου μεταξύ χειριστή και υπολογιστή. Η ανάλυση του σπέρματος υποβοηθάται από ένα υπερσύγχρονο σύστημα ανάλυσης σπέρματος μέσω Η/Υ, του SCA®, της εταιρείας Microptic.

Η ανάλυση μέσω του συστήματος αυτού εξασφαλίζει υψηλότατο επίπεδο ακρίβειας, αντικειμενικότητας, τυποποίησης και επαναληψιμότητας των αποτελεσμάτων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης εικόνων και video clip, ώστε να είναι δυνατή η εξέταση κάθε δείγματος από δύο ή περισσότερους χειριστές και, εφόσον χρειαστεί, η επανεξέταση ενός δείγματος σε μελλοντικό χρόνο.

Πριν την έκδοση των αποτελεσμάτων, ώστε να ελαχιστοποιείται η υποκειμενικότητα στις εκτιμήσεις. Η επανεξέταση του ίδιου δείγματος ενισχύει αφενός την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα στους χειριστές να αξιολογούν διαρκώς τις γνώσεις τους και να βελτιώνουν τις εκτιμήσεις τους.

Η ανάλυση ενός δείγματος μόνο από το χειριστή επηρεάζεται ως ένα βαθμό από την προσωπική κρίση κατά την παρατήρηση και αυτός είναι ένας λόγος που διαφορετικοί χειριστές μπορεί να δώσουν διαφορετικές εκτιμήσεις για το ίδιο δείγμα. Η παράλληλη χρήση ενός συστήματος CASA (Computer Assisted Sperm Analysis) εξασφαλίζει για το εργαστήριο έναν συνεχή εσωτερικό έλεγχο ποιότητας των διαδικασιών και κατά συνέπεια των αποτελεσμάτων που δίνει, ενώ παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου των αποτελεσμάτων από εξωτερικό παρατηρητή σε μελλοντικό χρόνο (βλ. εξωτερικός έλεγχος ποιότητας).

Το εργαστήριο SPERMLAB έχει πιστοποιηθεί κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15224:2012.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο