Προετοιμασία σπέρματος για σπερματέγχυση (IUI) 2018-05-06T22:58:38+00:00

Προετοιμασία σπέρματος για σπερματέγχυση (IUI)

Τι είναι η ενδομήτριος σπερματέγχυση;

Η ενδομήτριος σπερματέγχυση συνίσταται στη μεταφορά των γόνιμων σπερματοζωαρίων εντός της μήτρας κατά την ωοθυλακιορρηξία. Ονομάζεται ομόλογη όταν χρησιμοποιείται το σπέρμα του συντρόφου/συζύγου και ετερόλογη όταν χρησιμοποιείται το σπέρμα κάποιου ανώνυμου δότη.

Η ιατρική πράξη αυτή γίνεται μόνο από γυναικολόγο εντός κλινικής ή εντός του ιατρείου του εφόσον έχει εξασφαλιστεί η άμεση πρόσβαση σε κλινική που διαθέτει τμήμα Μαιευτικής-Γυναικολογίας.

Για να γίνει η σπερματέγχυση από το γυναικολόγο, είναι απαραίτητο κάποιος βιολόγος να προετοιμάσει το σπέρμα, δηλαδή να αφαιρέσει το σπερματικό υγρό και τα νεκρά ή δύσμορφα σπερματοζωάρια και να κρατήσει μόνο τα γόνιμα σπερματοζωάρια. Το σπερματικό υγρό δεν μπαίνει ποτέ εντός της μήτρας, χρησιμεύει μόνο για να μεταφερθούν τα σπερματοζωάρια στον κόλπο, όπου το περιβάλλον είναι πολύ όξινο και θα μπορούσε -αν δεν προστατεύονταν από το σπερματικό υγρό- να τα καταστρέψει. Όταν όμως μεταφέρονται από το γυναικολόγο απευθείας εντός της μήτρας, το σπερματικό υγρό πρέπει να αφαιρείται.

Βοηθάει μόνο στο να τοποθετηθούν τα σπερματοζωάρια στη μήτρα την κατάλληλη χρονική στιγμή. Χρειάζεται, δηλαδή, όταν ο σύντροφος δεν μπορεί να τοποθετήσει ο ίδιος τα σπερματοζωάριά του στον κόλπο την κατάλληλη στιγμή ή όταν δεν υπάρχει σύντροφος.

Υπάρχει η παρεξήγηση ότι η σπερματέγχυση μπορεί να βοηθήσει ένα αδύναμο σπέρμα, επειδή τα λίγα ή ασθενή σπερματοζωάρια μεταφέρονται απευθείας εντός της μήτρας ή ότι γίνεται ενδυνάμωση ή εμπλουτισμός του σπέρματος πριν τη μεταφορά του εντός της μήτρας. Αυτό δεν αληθεύει. Στην πραγματικότητα, αυτό που γίνεται είναι ένας καθαρισμός. Κατά την προετοιμασία του σπέρματος για σπερματέγχυση (ή καθαρισμό), αφαιρείται το σπερματικό υγρό και τα «κακής ποιότητας» σπερματοζωάρια, άρα αυτά που μένουν είναι μόνο τα «καλής ποιότητας». Συνεπώς, μετά τον καθαρισμό, μπορεί να είναι 100% τα «καλής ποιότητας» σπερματοζωάρια, αλλά ούτε ο αριθμός τους αυξήθηκε, ούτε δυνάμωσαν.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η σπερματέγχυση βοηθάει χρονικά τη συνάντηση των σπερματοζωαρίων με το ωάριο, εφόσον το σπέρμα είναι υγειές.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σπερματέγχυση ΔΕΝ πρέπει να χρησιμοποιείται ως μέθοδος υποβοήθησης ενός αδύναμου σπέρματος. Αν το σπέρμα του συζύγου είναι ασθενές, η σπερματέγχυση είναι απλώς μια παράκαμψη του πραγματικού προβλήματος και, μάλιστα, μια λάθος θεραπεία.

Ένα ασθενές σπέρμα μπορεί να βελτιωθεί και μάλιστα επιβάλλεται να βελτιωθεί, αφού σκοπός δεν είναι μόνο να αποκτήσει παιδιά το ζευγάρι, αλλά να φροντίσουν και την υγεία τους, όπως π.χ. ο σύζυγος την υγεία του προστάτη του. Άλλωστε, με ένα υγιές σπέρμα, οι πιθανότητες να πετύχει η σπερματέγχυση ή η εξωσωματική είναι πολύ μεγαλύτερες.

Πολύ συχνά, για ένα αδύναμο σπέρμα ευθύνεται μια μόλυνση, ενώ είχαμε περιπτώσεις όπου ευθυνόταν μια νεοπλασία στους όρχεις (=λαϊκ, καρκίνος όρχεων). Αν υπάρχει μόλυνση (ιδιαιτέρως από ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα ή χλαμύδια), τότε η σπερματέγχυση ή οποιαδήποτε τεχνική ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (π.χ. εξωσωματική) είναι εξ αρχής καταδικασμένη, αφού η μόλυνση αυτή μπορεί να προκαλέσει αποβολή, πρόωρο τοκετό ή ακόμη και σοβαρά προβλήματα στο νεογνό, ενώ η υγεία του συντρόφου εκτίθεται σε πολύ σοβαρούς κινδύνους. Συνεπώς, .. (βλ. επόμενη παράγραφο)

Πριν τη σπερματέγχυση ή εξωσωματική, είναι απαραίτητο να έχει ελεγχθεί το ζευγάρι τουλάχιστον για ουρεόπλασμα, μυκόπλασμα και χλαμύδια, ενώ ο σύντροφος να έχει κάνει ένα androtest και να έχει συμβουλευτεί ουρολόγο. Επειδή μάλιστα τα μικρόβια αυτά αφενός δεν δίνουν συμπτώματα (όπως συνήθως τα άλλα μικρόβια) και αφετέρου ανιχνεύονται πολύ δύσκολα, η καλύτερη μέθοδος ανίχνευσής τους είναι αυτή της PCR. Δυστυχώς πρόκειται για μια μέθοδο που κοστίζει πολύ. Σεβόμενοι αφενός την ανάγκη να γίνεται η ανίχνευση των μικροβίων αυτών, αλλά συμμεριζόμενοι το υψηλότατο κόστος της μεθόδου, προσφέρουμε στους πελάτες μας την εξέταση αυτή σε ειδικές τιμές.

Η αιτία για τη χαμηλή ποιότητα του σπέρματος θα μπορούσε επίσης να είναι μια κιρσοκήλη, κάποια ορμονική διαταραχή ή άλλο. Αρμόδιος να διαγνώσει το πρόβλημα και να προτείνει την κατάλληλη θεραπεία στο σύζυγο είναι ο ουρολόγος. Αν το σπέρμα βελτιωθεί οι πιθανότητες να πετύχει η σπερματέγχυση ή η εξωσωματική θα είναι καλύτερες, ενώ αν το σπέρμα βελτιωθεί μπορεί και να μη χρειαστεί η σπερματέγχυση ή η εξωσωματική.

Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατον να τοποθετήσει ο σύντροφος τα σπερματοζωάριά του στον κόλπο την κατάλληλη στιγμή ή όταν δεν υπάρχει σύντροφος (σπερματέγχυση με σπέρμα δότη).

Σε σύγκριση με τη φυσιολογική επαφή, η πιθανότητα σύλληψης είναι αυξημένη, επειδή η μέθοδος αυτή βοηθάει ώστε η τοποθέτηση του σπέρματος να γίνει την κατάλληλη στιγμή. Η πιθανότητα σύλληψης αυξάνεται περισσότερο, αν η σπερματέγχυση συνδυαστεί και με διέγερση των ωοθηκών, ώστε να παραχθούν περισσότερα ωάρια.

Ο γυναικολόγος παρακολουθεί μέσω υπερήχων την ανάπτυξη του ωοθυλακίου από την αρχή του κύκλου και κάθε 2-3 ημέρες έως εκείνη της ωοθυλακιορρηξίας, οπότε και γίνεται η σπερματέγχυση, δηλαδή η μεταφορά των σπερματοζωαρίων εντός της μήτρας με τη βοήθεια ενός πολύ λεπτού καθετήρα (σωλήνα). Η γυναίκα παραμένει επικλινής (ξαπλωμένη) για περίπου μίση ώρα, οπότε και μπορεί να αποχωρήσει. Συνίσταται να μην έχει έντονη φυσική δραστηριότητα, ιδιαιτέρως την 3η και 4η ημέρα μετά τη σπερματέγχυση, γιατί τότε προσπαθεί το έμβρυο να εμφυτευτεί στη μήτρα. Η σπερματέγχυση είναι ιατρική πράξη και πρέπει να γίνεται μόνο από γυναικολόγο.

Η προετοιμασία του σπέρματος για σπερματέγχυση γίνεται μόνο από βιολόγο, σε ένα κέντρο εξωσωματικής ή σε ένα εργαστήριο Σπερματολογίας.

Όταν έρθετε στο SPERMLAB, θα σας δοθεί ένα έντυπο, όπου θα πρέπει να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να απαντήσετε σε μερικές ερωτήσεις που θα βοηθήσουν στη λήψη ενός σύντομου ιστορικού. Στο στάδιο αυτό είναι απαραίτητη η παρουσία της συντρόφου, γιατί θα πρέπει να υπογράψει την προβλεπόμενη από το νόμο συναίνεση. Στη συνέχεια, θα υπάρξει μια συνέντευξη, όπου θα σας δοθούν οδηγίες για τη σωστή λήψη του δείγματος και θα μπορέσουν να συζητηθούν κάποιες απορίες.

Η λήψη του δείγματος γίνεται σε έναν άνετο και διακριτικά διαμορφωμένο χώρο, όπου θα μπορούσε να περάσει μαζί και η σύντροφος. Μετά τη λήψη, έρχεστε και πάλι στο χώρο της συνέντευξης για να επιβεβαιώσετε ότι η λήψη ήταν πλήρης και να ενημερωθείτε για την ώρα παραλαβής του δείγματος (περίπου μία με μιάμιση ώρα μετά). Μέχρι τότε, μπορείτε να κάνετε έναν περίπατο στον πεζόδρομο της Ακρόπολης, απέναντι από το εργαστήριό μας.

Κατά την προετοιμασία του δείγματος για τη σπερματέγχυση επιλέγονται τα καλώς κινούμενα και καλής μορφολογίας σπερματοζωάρια, τα οποία μεταφέρονται σε ένα ειδικό θρεπτικό υγρό για να μπορούν να μεταφερθούν στη συνέχεια από τον ιατρό στο εσωτερικό της μήτρας (“ενδομήτρια σπερματέγχυση”). Το δείγμα θα πρέπει να μεταφερθεί σε θερμοκρασία σώματος. Η σπερματέγχυση συνίσταται να γίνει εντός τριών ωρών από την παραλαβή του δείγματος από το εργαστήριό μας.

Αν ο σύζυγος αδυνατεί να παραβρίσκεται την ώρα της σπερματέγχυσης, η λήψη του δείγματος μπορεί να γίνει αρκετές ώρες ή ημέρες νωρίτερα και να συντηρηθεί κατάλληλα μέχρι να χρειαστεί για τη σπερματέγχυση. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα, κατόπιν συνεννοήσεως, να σταλεί το δείγμα απ’ ευθείας από το εργαστήριό μας στον ιατρό που θα κάνει τη σπερματέγχυση.

Προετοιμασία σπέρματος για σπερματέγχυση μπορεί να γίνει και εκτός του ωραρίου λειτουργίας του εργαστηρίου, ακόμη και Σάββατο, Κυριακή και αργίες σε ώρα που καθορίζεται κατόπιν συνεννοήσεως του εργαστηρίου με τον ιατρό. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να μας ειδοποιείτε για το ενδεχόμενο σπερματέγχυσης από την προηγούμενη ημέρα.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο