Λάβε πιστοποίηση και άδεια για το andro-test 2018-04-27T10:03:07+00:00

Λάβε πιστοποίηση και άδεια για το andro-test

Γιατί με ενδιαφέρει να κάνω το andro-test;

Το andro-test είναι η εξέταση της Υγείας του Άντρα. Είναι αντίστοιχη του Παπ-τεστ που χρόνια τώρα έχουν μάθει να κάνουν οι γυναίκες ετησίως.

Το andro-test είναι μια εργαστηριακή δοκιμασία που προστατεύεται διεθνώς από πνευματικά δικαιώματα (διεθνής ευρεσιτεχνία). Αυτό σημαίνει ότι για να μπορεί κανείς να κάνει το andro-test πρέπει να λάβει άδεια από αυτόν που το επινόησε και το κατοχύρωσε, τον Γεώργιο Βουλγαρίδη. Η άδεια αυτή παρέχεται μόνο εφόσον το νομικό πρόσωπο είναι πιστοποιημένο να παρέχει την υπηρεσία αυτή και εφόσον ο πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών που τη διεξάγει είναι διαπιστευμένος για αυτό.

Αυτό έγινε γιατί ήταν ανάγκη να προστατευτεί η ορθή εφαρμογή της. Μελέτες σε όλο τον Κόσμο απέδειξαν ότι παρά την ύπαρξη οδηγού από τον Παγκόσμιο Οργανισμού Υγείας (WHO) και παρά τον έλεγχο από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) ελάχιστα ειδικευμένα εργαστήρια ακολουθούσαν της συστάσεις του οδηγού, με αποτέλεσμα η ανάλυση σπέρματος να είναι αναξιόπιστη και να οδηγεί σε λανθασμένες διαγνώσεις και θεραπείες θέτοντας σε κίνδυνο την Παγκόσμια Υγεία.

Επιπλέον, το andro-test είναι μια ανάλυση σπέρματος με σκοπό τον έλεγχο της γενικότερης υγείας του ουρογεννητικού συστήματος του άντρα και όχι μόνο της γονιμότητάς του. Για να γίνει αντιληπτή η διαφοροποίηση αυτή έπρεπε να του αποδοθεί ένα όνομα ικανό να το διακρίνει από άλλες αναλύσεις σπέρματος που γίνονται για διαφορετικό σκοπό, αλλά το όνομα αυτό να μπορεί ταυτόχρονα να επικοινωνεί στον εξεταζόμενο το σκοπό για τον οποίο γίνεται.

Ένα νομικό πρόσωπο δύναται να πιστοποιηθεί για τη διεξαγωγή του andro-test μόνο από την Ένωση Σπερματολογίας, εφόσον το νομικό πρόσωπο ακολουθεί τα Κριτήρια SPERMLAB.

Ένας πτυχιούχος Βιολογικών Επιστημών δύναται να διαπιστευτεί για τη διεξαγωγή του andro-test μόνο από την Ένωση Σπερματολογίας, εφόσον ακολουθεί τα Κριτήρια SPERMLAB.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο