Εκπαίδευση στη Σπερματολογία 2018-05-01T09:37:51+00:00

Εκπαίδευση στη Σπερματολογία

Εκπαίδευση προπτυχιακών

Το εργαστήριο SPERMLAB από το Μάρτιο του 2017 δέχεται φοιτητές από όλα τα Τμήματα Βιολογικών Επιστημών της Ελλάδας. Οι φοιτητές αυτοί εκπαιδεύονται δωρεάν στις τεχνικές μελέτης του ανθρωπίνου σπέρματος, στη διαχείριση ενός εργαστηρίου Σπερματολογίας και γενικότερα στους κανόνες ασφαλούς εργασίας  και ασφάλειας κατά την εργασία σε οποιοδήποτε εργαστήριο που χειρίζεται βιολογικά υλικά. Το πρόγραμμα επιπλέον επιδοτεί τους φοιτητές για την εκπαίδευσή τους μέσω του ΕΣΠΑ.

Στους φοιτητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Σπερματολογία παρέχεται η δυνατότητα να εκπονήσουν την πτυχιακή τους εργασία στο εργαστήριο SPEMRLAB.

Οι φοιτητές μπορούν να δηλώσουν ενδιαφέρον μέσω της ιστοσελίδας: http://atlas.grnet.gr/

Εκπαίδευση πτυχιούχων Βιολογικών Επιστημών

Το εργαστήριο SPERMLAB, ως πρότυπο εργαστήριο στον κλάδο της Σπερματολογίας, εκπαιδεύει πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών στις τεχνικές μελέτης του ανθρωπίνου σπέρματος, στη διαχείριση ενός εργαστηρίου Σπερματολογίας και γενικότερα στους κανόνες ασφαλούς εργασίας  και ασφάλειας κατά την εργασία σε οποιοδήποτε εργαστήριο που χειρίζεται βιολογικά υλικά, προκειμένου να τους δώσει τη δυνατότητα να ανοίξουν ένα δικό τους εργαστήριο Σπερματολογίας ή να εργαστούν σε ένα τέτοιο.

Αν και με μεγάλη καθυστέρηση σε σχέση με τις γυναίκες, επιτέλους οι άντρες αρχίζουν να μαθαίνουν ότι για αυτούς ο προληπτικός έλεγχος είναι ακόμη πιο σημαντικός. Κάθε άντρας μπορεί να ελέγξει την υγεία του μέσω του andro-test, το οποίο όμως γίνεται μόνο σε πιστοποιημένα προς τούτο εργαστήρια Σπερματολογίας. Ωστόσο, στον Κόσμο ολόκληρο είναι ελάχιστα τα ειδικευμένα εργαστήρια Σπερματολογίας.

Σκοπός του εργαστηρίου SPERMLAB είναι να βοηθήσει με κάθε μέσο πτυχιούχους Βιολογικών Επιστημών να ανοίξουν ένα δικό τους εργαστήριο Σπερματολογίας, αφού υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τέτοια εργαστήρια και ειδικευμένους επιστήμονες να τα επανδρώσουν.

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με το εργαστήριο SPERMLAB.

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

κάνε μια ερώτηση και θα απαντήσουμε το συντομότερο